ข่าว

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ในความหมายของข้อความที่ติดท้ายรถ"ข้าราชการ ข้าของแผ่นดิน ต้องเป็นคนดี คนเก่ง" หมายความว่า การที่จะเป็นข้าราชการที่ดี ต้องเป็นทั้งคนดี คนเก่งในคนคนเดียวกัน แต่ในชีวิตจริง ไม่มีทางเลือก ถ้าจะต้องเลือกระหว่างคนดีที่ไม่เก่ง กับคนเก่งที่ไม่ดี ขอทราบหลักคิด และเหตุผล ครับ
2
แนวคิดการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทศาสตร์ ชาติ20ปี กระผมมีความคิดเห็น  เป็นหลักการที่ดีทั้งหมด ควรนำมาพัฒนา อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน โดยให้พัฒนาจากตัวเอง  สถาบันครอบครัว พื้นฐานจากเด็กเล็ก จนถึงผู้ใหญ่ พัทนา eqพร้อมiq แน้นส่งเสริมในการเรียนที่ไม่ได้หมายถึงคะแนนจนเกินความเป็นตัวตน ที่ดีในสังคมมิเบียดเบียนใคร รู้ ผิด ชอบ ชั่วดี การกระทำที่ดี มารยาตต่อผู้อื่นและสังคม มิมองเพียงสำเร็จโดยตัวเลข ให้สำคัญและโอกาศทุกคน หรือเชิดชูคนด้วยการกระทำดี ความประพฤตินำหน้า วิชาการตามมาทีหลัง พัทนาคนจากจิตใจ จิตสำนึกระลึกรักฯ ยากยิ่งแต่ต้องให้จากรากฐาน ยกสิ่งถูกมิใช่สิ่งแสดงออกแค่เปลือกนอก เชิดชูคนประพฤติดี ทำดี ครองด้วยศีลและธรรม แล้วคงพัฒนาโดยความสามารถวิชาการตามมาพร้อมๆกัน คุณภาพคนจะได้มาโดยรวมแล้ว ต้องมีหลักธรรมมะ ประจำใจ แล้วพัฒนาคามสามารถในด้านต่างๆตมมาโดยโอกาศ ไม่หยุดหย่อนการเรียนรู้  กระผมมีความคิดเช่นนี้ พัฒนาทุกสิ่งต้องมาจากก้นบึ้ง จิตใจ และหลักธรรม โดยพระสัมมาสัมพุธเจ้า
3
ทำอย่างไรคับ ถึงจะเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เพราะคนส่วนใหญ่ จะมีไม่ครบ เพราะขาดจิตใต้สำนึก, จิตสำนึก และความรับผิดชอบ ช่ายรึป่าวคับ และมีวิธีที่จะทำให้มีครบทุกด้าน ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่คับ......
การที่เราจะเป็นคน เก่ง ดี มีคุณภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การมีสติในการควบคุมตัวเราให้มีกรอบคิดมีการวางแผนการดำเนินชีวิต และ การมีสติจะส่งผลให้เราจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนทำเสมอว่ามันถูกต้องหรือผิดศีลธรรมหรือไม่ จิดสำนึกก็คือสติของเราเองถ้ามีจิตสำนึกดีก็มีสติมีปัญญาดี จิตใต้สำนึกเราก็จะจดจำแต่สิ่งดีๆไว้ในตัวเรา ระยะเวลามันขึ้นอยู๋กับเรานำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นนิสัย ถ้าทำจนเกิดเป็นนิสัยแล้วเราก็ถือได้ว่าเป็นคน เก่งดี มีคุณภาพ ได้ครับ
4
ในยุคดิจิตอล (4.0) การพัฒนาระบบการสื่อสารนั้น แน่นอนจะต้องเริ่มจากตนเองก่อน คือพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้เป็นผู้รู้ มีความสามารถอย่างแท้จริง ต่อมาต้องปรับแนวคิดตนเองว่าเราจะต้องไม่เก่งอยู่คนเดียวต้องถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดให้คนที่เกี่ยวข้องได้รู้และปฏบัติได้ ก็จะเข้าระบบTrain The Trainer Unit school เก่ง ดี มีคุณภาพ  ทั้งหมดทั้งมวลนี้กำลังพลก็จะช่วยกันพัฒานาระบบการสื่อสารของหน่วยได้
5
Board of Thinks / Re: เพื่อให้กำลังพลมีขีดความสามารถ การสื่อสารพื้นฐาน CW รหัส 0–9
« กระทู้ล่าสุด โดย Prapat.ch เมื่อ กุมภาพันธ์ 14, 2020, 02:00:23 pm »
เห็นด้วยครับ ที่กำลังพลสื่อสารจะต้องมีความรู้CW อย่างน้อยรหัสมอส รหัสCW ก็ยังใช้สื่อสารกันได้ในภาวะฉุกเฉิน ภาวะความมั่นคงของประเทศ
6
แนวความคิดที่ผมเห็นด้วยคือ การจัดรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน์อาจให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทำรายการ สิ่งที่จะตามมาคือสร้างมวลชนให้อยากจะฟังหรือติดตามรายการที่เค้ามีส่วนร่วม ต่อๆไปก็จะมีเครือข่ายมววลชนที่มีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกรักชาติได้
7
วันนี้ได้ฟังบรรยายจากท่านผอ.มาครับ สาระสำคัญที่ได้คือต้องเริ่มจากตัวเราก่อนต้องรู้จักเป็นผู้ให้ คนเก่งจะเก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องเป็นคนดี เป็นผู้สอนคนอื่นได้ จึงจะมีบุคคลากรที่มีคุณภาพ
8
ทำอย่างไรคับ ถึงจะเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เพราะคนส่วนใหญ่ จะมีไม่ครบ เพราะขาดจิตใต้สำนึก, จิตสำนึก และความรับผิดชอบ ช่ายรึป่าวคับ และมีวิธีที่จะทำให้มีครบทุกด้าน ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่คับ......
9
เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาคน ให้เก่ง ดี มีคุณภาพ ครับ
10
อยากให้มีการอบรมแนวความคิดนี้ให้กับ พลทหารผลัดใหม่ และกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพ จัดอบรม 2เดือนครั้งหนึ่งครับ เพื่อให้มีแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นครับ
หน้า: [1] 2 3 ... 10