ข่าว

ผู้เขียน หัวข้อ: การใช้สื่อสารมวลชน ในการเสริมสร้างมวลชน หรือ ทำความเข้าใจอันดีต่อสาธารณชนในสังคม  (อ่าน 122260 ครั้ง)

wiset

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 13
  • ดูรายละเอียด
ใช้สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ในเครือของกองทัพบก เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยให้แต่ละสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ของ ทบ. ทั้ง 127 สถานีวิทยุฯ และ ททบ.5 จัดตั้งเป็นศูนย์กิจการกระจายเสียงและ/หรือกิจการโทรทัศน์ของกองทัพบกประจำพื้นที่ ซึ่งมีศูนย์ในการปฏิบัติการ/ดำเนินการ ดังนี้
1) ศูนย์การประชาสัมพันธ์
2) ศูนย์การฝึกอบรม ด้านการประชาสัมพันธ์
3) ศูนย์ประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ด้านการประชาสัมพันธ์

โดยศูนย์ฯ เหล่านี้ จะเป็นตัวแทนของ ทบ./กอ.รมน. ในการประสานความร่วมมือกับ มวลชนในระดับรากหญ้า ได้แก่ “บ้าน วัด โรงเรียน (บวร)” ซึ่ง สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับมวลชน(ผู้ฟัง)โดยตรง โดย ทบ./กอ.รมน. จะจัดทีมฝึกอบรมด้านการประชาสัมพันธ์ ให้แก่ บ้าน(ชุมชน) วัด โรงเรียน จากนั้นจัดเวลาของสถานีฯ ให้ผู้รับการฝึกอบรม เช่นนักเรียน ครู ผู้นำชุมชน หรือผู้นำศาสนา ได้มีโอกาส และ มีส่วนร่วมในการจัดรายการที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ ประชาชนทุกภาคส่วน มาเป็นส่วนหนึ่งของเรา และมวลชนเหล่านี้ จะมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์นั้นๆ ด้วย

Suwitcha

 • บุคคลทั่วไป
อยากทราบว่าจะมีการเริ่มศูนย์นี้เมื่อไหร่จะมีการวัดผลของศูนย์นี่อย่างไร  และจะมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างไรครับ

แสง โทศรีทา

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
  • ดูรายละเอียด
ความสำคัญของสื่อท้องถิ่น (สถานีวิทยุในเครือ ฯ) ดังกล่าว ที่ได้วางแผนในการออกอากาศ  และพร้อมจะสนับสนุนภาครัฐในการประชาสัมพันธ์ หากเกิดเหตุการณ์ สำคัญที่รัฐจะใช้เป็นสื่อแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูล หรือข้อเท็จจริง สถานีทุกระดับ ทุกระบบ ต้องให้การสนับสนุนอย่างรวดเร็ว และเห็นความสำคัญในหน้าที่ของตนเอง ในขณะเดียวกัน สื่อออนไลน์ ที่มาจากทุกทิศทาง ก็กำลังเข้ามามีบทบาทต่อสังคมเป็นอย่างมาก เช่นกัน     
ปัจจุบัน (กสส.สส.) ยังต้องนำสื่อ (Facebook) https://www.facebook.com/communicatedivision/photos/pcb.2605005819549197/2605005606215885/?type=3&theater เพื่อสนองตอบนโยบายของหน่วยเหนือ  และในอนาคต จะใช้เป็นงานประชาสัมพันธ์ ในเชิงรุก  หรือเขิงรับ  แบบไหนได้บ้างครับ

wiset

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 13
  • ดูรายละเอียด
สามารถดำเนินการได้เลย หาก ผบช. เห็นชอบเป็นนโยบาย ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการเชิงรุก สามารถเข้าถึงมวลชนโดยตรง อย่างกว้างขวาง ระหว่างนี้ให้เราเตรียมทีมในการออกไปฝึกอบรม บ้าน วัด โรงเรียน ให้เพียงพอ

Prapat.ch

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 4
  • ดูรายละเอียด
แนวความคิดที่ผมเห็นด้วยคือ การจัดรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน์อาจให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทำรายการ สิ่งที่จะตามมาคือสร้างมวลชนให้อยากจะฟังหรือติดตามรายการที่เค้ามีส่วนร่วม ต่อๆไปก็จะมีเครือข่ายมววลชนที่มีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกรักชาติได้